• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Μητρώο Αθλητικών Σωματείων Γ.Γ.Α.

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων Γ.Γ.Α.Απο την συνέντευξη του Υφυπουργού κ. Αυγενάκη

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
Κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω και για το τι θα κάνουμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα, αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Δικαιούχος - λήπτης της οικονομικής ενίσχυσης είναι το αθλητικό σωματείο
που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση,
που έχει υποβάλλει και ολοκληρώσει την αίτηση καταχώρησης του στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και
που έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σωστή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ /ΔΑΑ/468468/14847/8282/1-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4653Π4-5ΞΕ).

Το ποσό ενίσχυσης προκύπτει από:
τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργεί το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με την απόφαση περί αθλητικής αναγνώρισης,
τον αριθμό των αθλητών του καθώς και
τον αριθμό των προπονητών που απασχολεί.

 Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και καταβάλλεται εφάπαξ.

 ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Βάσει της Υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 468468/14847/ 8282/1-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4653Π4-5ΞΕ) ο έλεγχος των σωματείων διακρίνεται σε αγωνιστικό και οικονομικό.

 Ο Αγωνιστικός έλεγχος εξετάζει τα εξής πεδία - κριτήρια όπως:
* Ειδική αθλητική αναγνώριση
* Πρακτικό ΔΣ και ταυτοποίηση Προέδρου
* Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες του σωματείου
* Συμφωνία πιστοποιητικού μεταβολών με τα υποβληθέντα καταστατικά
* Βεβαιώσεις περιφέρειας για την τήρηση των βιβλίων
* Συμφωνία αθλήματος άδειας προπονητή – αθλήματος αθλητικού συλλόγου
* Ταυτοπροσωπία δήλωσης προπονητή και συμφωνητικού - Αμοιβή προπονητή
* Βεβαίωση μέλους ομοσπονδίας και ενεργής δραστηριότητας
* Εγκυρότητα αθλήματος

 Ο Οικονομικός έλεγχος εξετάζει τα εξής πεδία - κριτήρια όπως:
* Αντιστοίχιση ΑΦΜ - Επωνυμία - Νόμιμου εκπροσώπου
* Προϋπολογισμός 2020
* Κατατεθειμένος προϋπολογισμός 2020 στην Περιφέρεια
* Ταύτιση συνολικών ποσών προϋπολογισμού
* Aπολογισμός 2019
* Κατατεθειμένος απολογισμός 2019 στην Περιφέρεια
* Ταύτιση συνολικών ποσών απολογισμού
* Έντυπο Ν (φορολογικό έντυπο – δηλωθέντα σωματεία).

 Ά φάση:
30/10/2020 ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες η α΄ φάση ελέγχου των ολοκληρωμένων αιτήσεων.
Για τις εν λόγω αιτήσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος, η ΓΓΑ στις 2/11/2020 θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προκειμένου τα σωματεία να εισέλθουν ξανά στην αίτηση τους και να διορθώσουν  τα λάθη τους.

 Ως χρονικό διάστημα που μπορούν να θεραπεύσουν την αίτηση τους ορίζεται η
30η Νοεμβρίου 2020!
Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

 Β΄ φάση
Τα σωματεία που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την αίτηση τους θα πρέπει να το κάνουν μέχρι στις 30/11/2020, εάν φυσικά επιθυμούν αναλάβουν οικονομική ενίσχυση και να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων ομοσπονδιών τους.

 Σε αυτή την φάση οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α., καθώς θα ολοκληρώνουν τον έλεγχο κάθε αίτησης, θα αποστέλλουν ταυτόχρονα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο εκάστοτε σωματείο προκειμένου αυτό να μπαίνει απευθείας στην αίτηση του και να διορθώνει τα όποια λάθη του.

 Ως διάστημα θεραπείας των προαναφερόμενων αιτήσεων ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2020.

 Διευκρινίζεται, βέβαια, ότι το μητρώο αθλητικών σωματείων παραμένει ΑΝΟΙΧΤΟ!

 Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα ορίζονται μόνο για τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυσης λόγω Covid-19 και να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.

 Κάνουμε σαφές ότι:
Όσα σωματεία, ωστόσο, εγγραφούν ή/και ολοκληρώσουν την αίτηση τους στο μητρώο πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης ούτε στους εκλογικούς καταλόγους».