• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΝΩΣΗΣ  Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Στα Γιαννιτσά σήμερα 15 Ιουνίου 2003 ημέρα Κυριακή, συνήλθαν οι κάτωθι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ήτοι :

1.     Ο κ. Δημητριάδης Πυθαγόρας για το σωματείο ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2.     Ο κ. Προύσαλης Βασίλειος        για το σωματείο ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

3.     Ο κ. Αυλίδης Δημήτριος             για το σωματείο ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

4.     Ο κ. Χρυσίδης Αντώνιος            για το σωματείο ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

5.     Ο κ. Βενετικίδης Λάζαρος           για το σωματείο ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

6.     Ο κ. Κάκαλος Γεώργιος              για το σωματείο ΑΣΠ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

7.     Ο κ. Γυμνόπουλος Παρασκευάς για το σωματείο ΓΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

8.     Ο κ.                                                για το σωματείο ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

9.     Ο κ. Κουταλίδης Βασίλειος          για το σωματείο ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

10. Ο κ. Κυριάκου Κων/νος               για το σωματείο ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Οι δύο τελευταίοι εκπρόσωποι δεν είχαν την έγγραφη εξουσιοδότηση των σωματείων τους αλλά επειδή ήταν γνωστοί στους υπόλοιπους εκπροσώπους το σώμα με ομόφωνη απόφαση τους δέχτηκε να εκπροσωπήσουν του συλλόγους τους.

Ο κ. Μεϊχανετσίδης Παν. (πρόεδρος του ΓΣ Κοζάνης) παρουσιάζει έγγραφο του συλλόγου ΔΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για εκπροσώπηση στην Γεν Συνέλευση. Όταν δε του γνωστοποιείται ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν έχει δικαίωμα ψήφου τότε παρουσιάζει έγγραφο του συλλόγου ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ με το οποίο είναι εκπρόσωπος και αυτού του συλλόγου.

          Το σώμα δεν δέχεται την εκπροσώπηση από τον κ. Μεϊχανετσίδη κανενός συλλόγου και τον ενημερώνει ότι μπορεί να παραστεί στην Γεν. Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

          Τον λόγο παίρνει ο εκπρόσωπος του σωματείου ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ κ. Δημητριάδης Πυθαγόρας ο οποίος αναφέρεται στην από 19-4-2003 ομόφωνη απόφαση της Γενικής συνέλευσης των σωματείων-μελών της ΕΟΠΕ, στα πλαίσια της οποίας μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν :

α) Η κατάργηση όλων των τοπικών επιτροπών της ΕΟΠΕ

β) Η ίδρυση Ένωσης από τα σωματεία των τοπικών επιτροπών των περιοχών Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νομού Σερρών, η οποία θα έχει την επωνυμία «Β΄ Διοικητική περιφέρεια ΕΟΠΕ – Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας ».

Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο της σημερινής ιδρυτικής συνέλευσης εκλέγονται εκ των παρισταμένων οι κ.κ. Χρυσίδης Αντώνιος και Αυλίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος και Γραμματέας αντίστοιχα των εργασιών της Γ.Σ.

          Ακολούθως οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των σωματείων :

α) Αποφασίζουν ομόφωνα την ίδρυση αθλητικής Ένωσης στους κόλπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), στο πλαίσιο του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3057/2002 και τις διατάξεις των άρθρων78 επ. του Α.Κ. και των κανονισμών της ΕΟΠΕ.

β) Συντάσσεται και ψηφίζεται το νέο καταστατικό της Ένωσης, συγκείμενο από 33 άρθρα, το οποίο και έχει επακριβώς ως το συνημμένο. 

γ) Η Ένωση θα έχει την επωνυμία « Β΄ Διοικητική Περιφέρεια ΕΟΠΕ – Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας  » και σκοπό μη κερδοσκοπικό, η λειτουργία της δε θα διέπεται από τις διατάξεις «περί σωματείων» του Α.Κ. της αθλητικής Νομοθεσίας των κανονισμών της ΕΟΠΕ και του υπό ψήφιση καταστατικού της. Επειδή οι υποψήφιες πόλεις για να αναλάβουν την έδρα της Ένωσης είναι τρεις, ο Πρόεδρος καλεί τους εκπροσώπους να του γνωρίσουν τις υποψηφιότητες. Οι δύο πόλεις Γιαννιτσά και Σκύδρα καταθέτουν δικαιολογητικά από τους Δήμους που ανήκουν για στήριξη της Ένωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης της ΕΟΠΕ της 19-4-2003 ενώ η Κοζάνη καταθέτει μόνο την αίτησή της. Μετά από συζήτηση και αντεγκλήσεις για τον αν έχει δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα η Κοζάνη, ο Αριστοτέλης Σκύδρας προτείνει να αποσυρθεί η υποψηφιότητα της Κοζάνης ως έδρα της περιφέρειας λόγω μη προσκόμισης εγγράφου της υποστήριξης του Δήμου Κοζάνης ή άλλου φορέα σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στην Γεν. Συνέλευση της ΕΟΠΕ. 

Γίνεται ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Κοζάνης και σε σύνολο 11 σωματείων ψήφισαν 5 ότι δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα 4 ότι μπορεί να βάλει και ένα λευκό.

Μετά την άρνηση του σώματος της υποψηφιότητας της Κοζάνης απεχώρησαν από την συνέλευση οι εκπρόσωποι των σωματείων ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

          Κατόπιν τούτου οι εκπρόσωποι των υπολοίπων σωματείων θεωρώντας προσβλητική, σκόπιμη και απαράδεκτη αθλητικά την στάση των προαναφερθέντων εκπροσώπων των συλλόγων Κοζάνης-Γρεβενών, καταγγέλλουν τους προαναφερθέντες στην ΕΟΠΕ, ζητώντας από αυτή ακόμη και την τιμωρία τους.

Ακολούθως και επειδή τα εναπομείναντα σωματεία δεν πληρούν τις αριθμητικές προϋποθέσεις για την ίδρυση Ένωσης (Ν. 2725/99 Κεφ. Β΄ αρθρο 11), λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

 

Γιαννιτσά  15 Ιουνίου 2003

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                      Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Χρυσίδης Αντώνιος                             Αυλίδης Δημήτριος

 

 

ΤΑ  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ 

ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ

 ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΦΣ ΑΡΙΩΝ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΑΣ  ΑΡΧΕΛΑΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΑΟ ΣΙΡΙΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕ  ΣΕΡΡΕΣ 94

ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΠΣ  ΦΙΛΩΤΑΣ

ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ