• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
   
 • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
   
 • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος της Ένωσης πρέπει να το ζητήσει εγγράφως με υποβολή αίτησης και να συνυποβάλει τα εξής έγγραφα:

 1. Απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου για την εγγραφή στην δύναμη της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., στην οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού της και των Κανονισμών της ΕΟΠΕ και η οποία να περιλαμβάνει και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου (Διεύθυνση αλληλογραφίας, email και Α.Φ.Μ.). Υπόδειγμα
 2. Απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου για ορισμό αντικλήτου, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του, για τις προς το σωματείο κοινοποιήσεις. Υπόδειγμα
 3. Επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει ότι στους σκοπούς του περιλαμβάνεται η καλλιέργεια του αθλήματος της Πετοσφαίρισης ή η καλλιέργεια όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών.
 5. Κατάσταση με τα ονόματα και τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Υπόδειγμα
 6. Ορισμός Υπεύθυνου Τμήματος Πετοσφαίρισης με τα στοιχεία επικοινωνίας του / της. Υπόδειγμα
 7. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του Καταστατικού Ε.Σ.ΠΕ.Μ., καθορίζεται το ποσό των εκατό Ευρώ (100.00 €) ως παράβολο για την εγγραφή νέου Σωματείου στην δύναμη της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. Σε περίπτωση που στην ίδια Δημοτική Ενότητα έδρας του Σωματείου, υπάρχει αναγνωρισμένο Σωματείο-Μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. που καλλιεργεί το άθλημα της Πετοσφαίρισης και μετέχει σε διοργανώσεις της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ε.Σ.ΠΕ.Μ το παράβολο θα αυξάνεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €).
  Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5252090681939 ΙΒΑΝ: GR86 0172 2520 0052 5209 0681 939

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου, να φέρουν την σφραγίδα του σωματείου και να αποσταλούν στην ΕΣΠΕΜ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 ( ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)
Τ.Κ. 58100
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την Ένωση αναφέρονται και στην σελίδα Επικοινωνία