• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
   
 • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
   
 • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος της Ένωσης πρέπει να το ζητήσει εγγράφως με υποβολή αίτησης και να συνυποβάλει τα εξής έγγραφα:

 1. Στοιχεία επικοινωνίας του συλλόγου (υπεύθυνος του τμήματος και το τηλέφωνο του, δ/νση συλλόγου, τηλέφωνο, fax, και απαραίτητα e-mail). Υπόδειγμα
 2. Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής αποφάσεως που το αναγνωρίζει ως σωματείο.
 3. Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού του από το οποίο να προκύπτει ότι το σωματείο έχει ως σκοπό την καλλιέργεια του αθλήματος της Πετοσφαίρισης.
 4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί εγγραφής του στα Βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων.
 5. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου από τη Γ.Γ.Α
 6. Αντίγραφο πρακτικού που στέλνεται στην Ομοσπονδία για την διαχείριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Υπόδειγμα
 7. Βεβαίωση της Ε.Ο.ΠΕ. ότι είναι μέλος αυτής (διαβιβάζεται υπηρεσιακά από την ΕΟΠΕ).
 8. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών αθλητριών. Υπόδειγμα
 9. Αντίγραφο αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής του ως μέλους στην Ένωση στην οποία θα περιέχεται και Δήλωση περί αποδοχής των όρων του Καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης και των Ειδικών Κανονισμών και αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Υπόδειγμα
 10. Κατάλογο των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου. Υπόδειγμα
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Διοικητικού του Συμβουλίου ότι έχει στην δύναμη του είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές-τριες στο άθλημα της Πετοσφαίρισης. (Δλδ Ονοματεπώνυμο αθλητή, ημερομηνία γέννησης, πατρώνυμο και αν είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή κηδεμόνα δίπλα στα ονόματα). Υπόδειγμα
 12. Απόδειξη κατάθεσης από Τράπεζα 50€ για εγγραφή στην Ένωση (αριθ. λογαριασμού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5252090681939 ΙΒΑΝ: GR86 0172 2520 0052 5209 0681 939).

Όλα τα έγγραφα του σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου.

Όλα τα δικαιολογητικά μαζί, στέλνονται με αλληλογραφία στην διεύθυνση της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την Ένωση αναφέρονται στην σελίδα Επικοινωνία