• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2020 (από 01/02/2019)

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2020 (από 6/3/2016 έως 1/02/2019)

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2016 (από 04/12/2014)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Πυθαγόρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυλίδης Δημήτριος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυριάκου Κωνσταντίνος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προύσαλης Βασίλειος

ΤΑΜΙΑΣ: Ακριτίδης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: Προκόβας Μιχαήλ

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2016 (από 26/3/2012 έως 4/12/2014)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Πυθαγόρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυλίδης Δημήτριος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτκος Αναστάσιος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προύσαλης Βασίλειος

ΤΑΜΙΑΣ: Ακριτίδης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: Κυριάκου Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: Προκόβας Μιχαήλ

Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Πυθαγόρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτκος Αναστάσιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γυμνόπουλος Παρασκευάς

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προύσαλης Βασίλειος

ΤΑΜΙΑΣ: Ακριτίδης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: Κυριάκου Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: Ερυθρόπουλος Κοσμάς

Διοικητικό Συμβούλιο 2004-2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Πυθαγόρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρυσίδης Αντώνιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτκος Αναστάσιος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυλίδης Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ: Κουταλίδης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: Προύσαλης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ: Ασπουγαλής Κωνσταντίνος