• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προτάσεις Ανάπτυξης Ε.Σ.ΠΕ.Μ. 2020
Α΄ Μέρος Αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.ΠΕ.
Προτάσεις Ανάπτυξης Π.Ο.Π Μακεδονίας 2010
Προτάσεις Ανάπτυξης Σωματείων 2009
Προτάσεις Ανάπτυξης Ε.Σ.ΠΕ.Μ. 2007
Ανάπτυξη Ε.Σ.ΠΕ.Μ 2003-2006