• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
   
 • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
   
 • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Για σύσταση Ένωσης Β΄περιφέρειας

Στα Γιαννιτσά σήμερα 16 Ιουλίου 2003 ημέρα Τετάρτη , συνήλθαν οι κάτωθι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης , ήτοι :

 1. Ο κ.Δημητριάδης Πυθαγόρας για το σωματείο ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 2. Ο κ.Κουταλίδης Βασίλειος για το σωματείο ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
 3. Ο κ.Αυλίδης Δημήτριος για το σωματείο ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 4. Ο κ.Χρυσίδης Αντώνιος για το σωματείο ΠΑΣΕ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
 5. Ο κ.Παντακίδης Ανδρέας για το σωματείο ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
 6. Ο κ.Προκόβας Μιχαήλ για το σωματείο ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
 7. Ο κ.Γυμνόπουλος Παρασκευάς για το σωματείο ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 8. Ο κ.Διγκόλης Γεώργιος για το σωματείο ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 9. Ο κ.Κυριάκου Κων/νος για το σωματείο ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 10. Ο κ.Καλιτσάκης Θεόδωρος για το σωματείο ΜΠΣ ΦΙΛΩΤΑΣ
 11. Ο κ.Αραβιάδης Θεόδωρος για το σωματείο ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 12. Ο κ.Πεχλιβανίδης Οδυσσέας για το σωματείο ΕΡΜΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
 13. Ο κ.Ασπουγαλής Κων/νος για το σωματείο ΑΟ ΣΙΡΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
 14. H κ.Ριζοπούλου Ελένη για το σωματείο ΓΕ ΣΕΡΡΕΣ ΄94

Τον λόγο παίρνει ο εκπρόσωπος του σωματείου ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ κ. Δημητριάδης Πυθαγόρας ο οποίος αναφέρετια στην απο 19-4-2003 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων - μελών της ΕΟΠΕ, στα πλαίσια της οποίας μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:

 1. Η κατάργηση όλων των τοπικών επιτροπών της ΕΟΠΕ
 2. Η ίδρυση Ένωσης απο τα σωματεία των Τοπικών Επιτροπών των περιοχών της Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νομού Σερρών, η οποία θα έχει την επωνυμία "Β΄Διοικητική Περιφέρεια Ε.Ο.ΠΕ. - Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας".

Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο της σημερινής ιδρυτικής Γ.Σ. εκλέγονται εκ των παρισταμένων οι κ.κ. Χρυσίδης Αντώνιος και Αυλίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος και Γραμματέας αντίστοιχα των εργασιών της Γ.Σ.

Ακολούθως προτείνεται απο τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και σε σχέση με την αρχική εισήγηση του κ. Δημητριάδη Πυθαγόρα η εκλογή προσωρινής Διοίκησης της Ένωσης, η ψήφιση Κατασταστικού και η υποβολή του για έγκριση στο αρμόδιο Π ρωτοδικείο και η καταχώρηση του στα αρμόδια βιβλία και τέλος η έμμεση γνωστοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στις υπερκείμενες του αθλήματος της Πετοσφαίρισης, αρχή (Ε.Ο.ΠΕ.)

Ακολούθως οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των σωματείων

Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την ίδρυση αθλητικής Ένωσης στους κόλπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) , στο πλαίσιο του Ν. 2725/99 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3057/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του ΑΚ και των κανονισμών της Ε.Ο.ΠΕ.
 2. Η Ένωση θα έχει την επωνυμία "Β΄Διοικητική Περιφέρεια Ε.Ο.ΠΕ. - Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας", έδρα την πόλη των Γιαννιτσών και σκοπό μη κερδοσκοπικό, η λειτουργία της δε θα διέπεται απο τις διατάξεις "περί σωματείων" του Α.Κ., της αθλητικής Νομοθεσίας, των κανονισμών της ΕΟΠΕ και του υπο ψήφιση κατασταστικού της.
 3. Συντάσεται και ψηφίζεται ομόφωνα το νέο κατασταστικό της Ένωσης συγκείμενο από 33 άρθρα, το οποίο και έχει επακριβώς ως το συνημμένο.
 4. Ακολούθως και μετά απο ψηφοφορία μεταξύ των παρισταμένων ιδρυτικών μελών της Ένωσης εκλέγονται οι κατωτέρω ως μέλη της προσωρινής διοίκησης της Ένωσης :
  1. Δημητριάδης Πυθαγόρας
  2. Χρυσίδης Αντώνιος
  3. Πέτκος Αναστάσιος

Έργο των ανωτέρω θα είναι η υποβολή του Καταστατικού προς έγκριση και καταχώρηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, η προκήρυξη εκλογών εντός δύο μηνών απο την έγκριση του κατασταστικού για εκλογή νέας αιρετής διοίκησης, η - μέχρι τότε - επίλυση παντός θέματος εντός του σκοπού και της δραστηριότητας της Ένωσης, σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ και η στελέχωση της Ένωσης με νέα σωματεία - μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό.

Αφού εγένοντο ομοφώνως αποδεκτά, άπαντα τα ανωτέρω συνετάγη το παρόν Ιδρυτικό Πρακτικό και υπογράφεται απο τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης ως κατωτέρω :

Γιαννιτσά 16 Ιουλίου 2003

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Χρυσίδης Αντώνιος
Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Αυλίδης Δημήτριος

ΤΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Γ.Α.Σ. " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Μ.Α.Σ. "ΝΙΚΗ" ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Π.Α.Σ.Ε. "ΙΚΑΡΟΣ" ΕΔΕΣΣΑΣ

Φ.Ε.Σ. "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΣΚΥΔΡΑΣ

Α.Σ. "ΠAΝΘΕΟΝ" ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Φ.Σ. "ΑΡΙΩΝ" ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Α.Σ. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α.Ο. "ΣΙΡΙΣ" ΣΕΡΡΩΝ

Γ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ ΄94

Μ.Π.Σ. ΦΙΛΩΤΑΣ

Γ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α.Σ. "ΕΡΜΗΣ" ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ