• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Υποστήριξη και ανάπτυξη Προγραμμάτων Άθληση για όλους( Π.Α.γ.Ο) και Ε.Α.γ.Ο

Υποστήριξη και ανάπτυξη Προγραμμάτων Άθληση για όλους( Π.Α.γ.Ο) και Ε.Α.γ.ΟΗ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στοχεύοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων Άθληση για όλους(Π.Α.γ.Ο) και Εκδηλώσεις
Άθλησης για Όλους( Ε.Α.γ.Ο), προχώρησε στην αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του
οργανωτικού πλαισίου.

Επιπροσθέτως λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν, της υγειονομικής
κατάστασης(covid - 19) και στην προοπτική της κάλυψης των αναγκών της άθλησης
πολιτών και θωράκισης της υγείας τους η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δίνει την
δυνατότητα στους φορείς, την υλοποίηση προγραμμάτων Άθληση για όλους με εναλλακτικούς τρόπους.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο ή και Ε.Α.γ.Ο και δεν έχουν λάβει
την σχετική πιστοποίηση υλοποίησης των προαναφερόμενων προγραμμάτων για την
περίοδο 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως τις
10/3/2021 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους, προκειμένου να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν. Τα αιτήματα πρέπει να
συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 1 δικαιολογητικά, ισχύον
Οργανωτικό Πλαίσιο Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο.
Το επισυναπτόμενο οργανωτικό Πλαίσιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ.Α.(www.gga.gov.gr) εναλλακτικά μπορείτε να το αντλήσετε ανατρέχοντας στο ΦΕΚ
(461/Β/14-02-2020)
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Γ.Γ.Α. θα εκδώσει σχετική
πρόσκληση, απευθυνόμενη αποκλειστικά και μόνο στους πιστοποιημένους φορείς για
υποβολή προτάσεων αιτημάτων για :
•Κατανομή θέσεων πρόσληψης Π.Φ.Α.,
•Την έγκριση υλοποίησης Π.Α.γ.Ο ή και Ε.Α.γ.Ο.,
•Την επιχορήγηση μέρους των εγκεκριμένων προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο.

ΑΙΤΗΣΗ σελ 1

ΑΙΤΗΣΗ σελ. 2

ΑΙΤΗΣΗ σελ. 3

 

Gallery: ΄Αθληση για Όλους