• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Προθεσμίες εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. και αλλαγής καταστατικών συλλόγων.

Προθεσμίες εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. και αλλαγής καταστατικών συλλόγων.Με απόφαση της Γ.Γ.Α. που είναι σε ισχύ, η ημερομηνία λήξης της εγγραφής των σωματείων στο Μητρώο της ορίστηκε η 30-06-2021.

Επίσης με πρόσφατο νόμο, λόγω της πανδημίας Covid 19, δίδεται παράταση στην ημερομηνία λήξης για την αλλαγή των καταστατικών των Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Συλλόγων έως την 30-06-2022.