• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Σ.ΠΕ.Μ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

 Έχοντας υπόψη : 

 

1.     Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. 

2.     Την υπ΄αριθμ 01-01/04/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

3.     Τον Νόμο 2725/1999 (Κεφ. Β άρθρο 13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002, τον Ν. 2858/2000, Ν. 2947/2001, Ν. 3479/2006, Ν. 4049/2012,  Ν. 4639/2019, Ν.4726/2020 και Ν.4778/2021

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00΄π.μ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 και εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν και των έκτακτων μέτρων – απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ των νομών που ισχύουν λόγω του Covid-19, μέσω της πλατφόρμας Zoom και στον σύνδεσμο που θα σταλεί στα μέλη, με τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διάταξης :  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2.      ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3.      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

4.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

5.      ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:00΄ π.μ στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.