• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Σ.ΠΕ.Μ.Την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό αντιπροσώπου του και του αναπληρωτή του, γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της ΕΣΠΕΜ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, μέσω e-mail στο info@espem.gr δηλαδή έως και 13 Μαΐου 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι εκπροσωπήσεις που είχαν αποσταλεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, δεν ισχύουν και θα πρέπει όλα τα σωματεία να αποστείλουν εκ νέου, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού που σας έχουμε ήδη στείλει.  

Η πρόσκληση για την τηλεδιάσκεψη με τον υπερ-σύνδεσμο θα σταλεί την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 στα προσωπικά email των αντιπροσώπων (Τακτικού και Αναπληρωματικού), μόνο σε αυτούς  που έχουν στείλει τις νέες εκπροσωπήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, όπως και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, η αντιπροσώπευση γίνεται με έναν από τους δύο εκπροσώπους.