• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
   
 • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
   
 • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
   

Νέα : Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα

Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα 
Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η λειτουργίας σχολής προπονητών βόλεϊ Γ' κατηγορίας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν παραπάνω πληροφορίες στη σελίδα της Γ.Γ.Α. (ΕΔΩ) και η υποβολή αιτήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2024.
 
Οι Αιτήσεις στην ΕΟΠΕ ή την Ενωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχε το Σωματείο του Υποψηφίου, οι οποίοι εκδίδουν αντίστοιχα την Βεβαίωση. Συνιστάται εάν κάποιος ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα 5 έτη σε μια Ένωση  να ζητά την βεβαίωση από την Ενωση αυτή. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονταν από Τοπικές Επιτροπές οι Αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΟΠΕ και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ΕΟΠΕ, με στοιχεία που κοινοποιούνται από την Τοπική Επιτροπή.

Το Παράβολο Αίτησης για βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας ορίζεται στο ποσό των 20.00 €

Για τις περιπτώσεις αθλητικής δραστηριότητας υποψηφίου έως το 1999 κατά την οποία τα φύλλα αγώνα έχουν ολικά ή μερικά καταστραφεί ή χαθεί,, διευκρινίζεται οτι:

 • Ο Υποψήφιος Υποβάλλει στην ΕΟΠΕ (AGONISTIKO@VOLLEYBALL.GR) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι έχει συμπληρώσει πενταετή αγωνιστική δραστηριότητα κατά την επίμαχη περίοδο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο Υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει το Σωματείο, το Πρωτάθλημα  και τις Αγωνιστικές Περιόδους. Σημειώστε ότι, το Σωματείο πρέπει να έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
 • Ο Υποψήφιος καταβάλλει στην ΕΟΠΕ το Παράβολο των 20.00 €
 • Η ΕΟΠΕ αποστέλλει στην Ενωση/ΤΕ τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου για να επιβεβαιωθεί  (α) η πενταετής αγωνιστική δράση του ενδιαφερόμενου αθλητή εντός του διαστήματος έως το 1999 και (β) η καταστροφή ή απώλεια των σχετικών αποδεικτικών φύλλων αγώνα, με αναφορά στον ακριβή χρόνο και στα αίτια της καταστροφής ή απώλειας.
 • Μετά την επιβεβαίωση της Ένωσης/ΤΕ εκδίδεται από την ΕΟΠΕ η σχετική βεβαίωση.